နိုင်ငံတကာသတင်းများ

မာလေရှီးယားမှာ ဆေးဝါးခြင်းကန့်သတ်ချက်

မြင်ကွင်းများ : 333
အချိန်အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ : 2022-03-29 15:31:03

မလေရှီးယားရဲ့ ကျန်းမာရေးဝန်ကျန်းမာရေးဝန်ကျန်းမာရေး ဥပဒေသသစ်ကို ယုလိမ်မှာ ပါလမ်မြို့သို့ ပေးလိုက်တယ်။ ၂၀၀၅ နောက်မှာ မွေးခဲ့တ

ဒီနှစ် ၁၇ နှစ်နဲ့ နောက်နှစ် ၁၈ နှစ်ကို ရောက်ခဲ့သော မလေရှဲလူတွေဟာ တာဘက်နဲ့ e-cigaretteတွေကို ဥပဒေသဖြင့် ဝယ်ရန် အခွင့်မရှိဘူး။ သူတ

Malaysia ရဲ့ ကျန်းမာရေးသမားကျန်းမာရေးသမားကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကျန်းမာရေးကျန်းမာ အဲဒီအဖွဲ့က e-cigarettes သုံးခြင်းကို ပဋိညာဉ်ပေးတဲ့ လူတွေဟာ လူကြီးတွေကို သူတို့အတွက် cigarettes ဝယ်စေခြင်းငှါ လိုအပ်နိုင်ပါတယ်။ ဒါက ဥပဒေသစ

၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ အစိုးရသည် အစောပိုင်းအရင်းဘဏ္ဍာန်မှာ ပြန်ပြောခဲ့သည်။