နိုင်ငံတကာသတင်းများ

Vapeman ကို UK မှာ ရောင်းခြင်းကနေ

မြင်ကွင်းများ : 1057
အချိန်အပ်ဒိတ်လုပ်ပါ : 2022-03-14 18:43:52

E-cigarettes ရဲ့ Vapeman brand ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို UK (GB) မှာရှိတဲ့ ကွင်းထုတ်လုပ်ရလိမ့်မည်။ အကြောင်းမူကား၊ ဘုရားသခင်မှာရောင်းလိုက်တဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေကို ပြီးပြည့်စ

ဗြိတိယဥပဒေက လုပ်ငန်းတွေကို ဆေးဝါးနဲ့ ဆက်ဆံတဲ့ ထုတ်ကုန်တွေကို ဖယ်ရှားဖို့ လိုအပ်ပါတယ်၊ ထုတ်လုပ်သူတွေက ဆေးဝါးနဲ့ ဆက်

MHRA ဝက်ဘ်စ်မျက်နှာပြင်ထုတ်ထားတဲ့ e-cigarette ထုတ်လုပ်ငန်းတွေကို UK စျေးကွက်မှာ အကြောင်းအရာကို ခံချက်ရတဲ့နောက်မ

UK trading standards officers may suspect that they are selling vapeman related products for access only for vapeman brand related products. တစ်ယောက်ယောက်ယောက်ကို မီးခိုးထုတ်ကုန်တွေကို ရောင်းလိုက်ရင် သူတို့လုပ်ငန်းကို ချမ်းသာစေလိမ့်မည်။ တရားစီရင်မှုတွေကို စ